Katedra Informatyki i Automatyki

Materiały i informacje dotyczące zajęć laboratoryjnych z zakresu automatyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Laboratorium

Harmonogram zajęć

Zasady BHP

 


 

Ćwiczenie 1: Podstawy konfigurowania i programowania urządzeń PLC/PAC

Ćwiczenie 2: Projektowanie i realizacja układów kombinacyjnych

Ćwiczenie 3: Projektowanie i realizacja układów sekwencyjnych

Ćwiczenie 4: Projektowanie i realizacja układów sekwencyjno-czasowych

Ćwiczenie 5: Modelowanie obiektów regulacji

Ćwiczenie 6: Synteza i parametryzacja struktur regulacyjnych

Ćwiczenie 7: Identyfikacja obiektów regulacji

Ćwiczenie 8: Sterowanie z użyciem regulatora PID

Ćwiczenie 9: Modelowanie i symulacja układów regulacji - serwomechanizm

Ćwiczenie 10: Sterowanie serwomechanizmem

Ćwiczenie 11: Kinematyka prosta manipulatorów

Ćwiczenie 12: Kinematyka odwrotna, planowanie trajektorii